Vereinssatzung  

ALMANCADAN ÇEViRi
A.T.D.D
Avrupa Türkleri Dayanisma Dernegi Tüzügü Madde 1-Denek Adi ve Merkezi

  Dernek adi: Avrupa Türkleri Dayanisma Dernegi,kisaltilmis sekliyle A.T.D.D olup, merkezi 33330 Gütersloh .dür. Bu isme, dernekler siciline kayit yapildiktan sonra e.V kisaltmasi eklenir.
   
 
Madde 2- Amac
2.1
2.1 Dernegin amaci :Toplumlar ve bir toplumun bireyleri arasinda bir birilerini Tanimaktan, kültürel sosyal ve hukuki bilgi eksikliginden kaynaklanan sorun ve uyumsuzluklarin
-
problem asamasina gelmeden tespiti
-
cözüm yollarinin arastirilmasi ve programlanmasi,
-
olusturulacak cözüm programalarinin tatbikiyle
-
Toplumlar arasi uyumsuzlugun önlenmesi ve giderilmesi
  yukaridaki belirtilen nedenlerden dogan magduriyet ve magdurlar mevcutsa, giderilmesi icin dayanismak ,neticeye gidemeyecegi belli olan bireysel hareket ve tesebbüsler yerine, toplu dayanisma bilinci ve gücüyle hreket ederek problemleri hizli bir sekilde cözüme ulastirmak.
2.2 Bu amac dogrultusunda yapilacak etkinlikler
1
Seminer, konferans ve egitici faaliyetler düzenlemek,
2
Ilgili kurum ve mercilerle isbirligi yapmak,
3
Gerekli uzman kisi ve hukukculari görevlendirmek
4
Üyelerine ve kamuoyuna karsi sorumluluklari bakimindan amaclarini tam anlamiyla gerceklestirebilmek icin kitle iletisim araclarindan faydalanmak, gerektiginde bunlarin sahibi olmak veya yönetiminde yer almak.
5
Ofisler ve irtibat bürolari acmak ve calistirmak
6
Gerekli diger her türlü önlemi almak.
2.3 Toplum yararina calisma
  Dernek, vergi düzenleme yasasinin " vergiden muhaf amaclar " basligi altinda kastedilen anlamda yalnizca ve dogrudan dogruya topluma yararli etkenlikler gösterir. ATDD etkinliklerini baskalari icin yapar,öncelikle kendine yönelik ekonomik amaclar ve kâr amaci gütmez.Onun sahip oldugu her türlü arac ve sagladigi her türlü kar yalnizca tüzükte ön görülen etkinliklerde kullanilir. Dernek üyelerine kãr payi dagitilmadigi gibi onlara üye olmalari nedeniyle dernek varliklarindan herhangi bir baska ödeme de yapilamaz. Hic bir gercek veya tüzel kisi dernek amacina yabanci harcamalar veya uygun düzeyi asan ücretlerle menfaatlendirilemez.
2.4 Dernek her türlü siyasi ve dinsel etkinlikten uzak durur
 
Madde 3 - Araclar
Tüzük Cercevesindeki amaclarin gerceklesmesi asagidaki araclarla saglanir
a)
Üye aidatlari,
b)
b) Bagis ve hediyeler
c)
c) Faaliyet ve calismardan elde edilen gelirler.
 
Madde 4- Üyelik
Üyelik ihtiyari olup asagidaki üyelerden olusur:
a)
asli üyeler
b)
destekleyici üyeler
c)
onursal üyeler
 
Madde 5 - Asli Üyeler
5.1 Resit ve dernegin amac ve görevlerini kabul etmeye ve gelistirmeye hazir olan her gercek kisi asli üye olabilir.
5.2 Kabul basvurusu dernek yönetim kuruluna yapilir ve bu kurulca karara baglanir. Dernege kabul , dernek baskaninin veya onu temsil eden kisinin imzasi ile onaylanilir. Üyelik, kabul kararindan sonra ve ilk üyelik aidatinin ödenmsiyle baslar.
5.3 Üyelik basvurusu ve ilk aidatin ödenmesi ile üye, dernek tüzügünü kendisi icin de baglayic olarak tanimis olur.
 
Madde 6 - Destekleyici Üyelik
Dernekte etken olmaksizin, dernegi düsünsel bakimdan desteklemege hazir olan her gercek yada tüzel kisi destekleyici üye olabilir. Asli üyelerin Dernege kabulü hakkindaki kurallar bu üyeler icin gecerlidir.
 
Madde 7 - Onusal Üyelik
7.1 Onusal üyeler, dernege önemli hizmetleri dokunan kisiler olup, yönetim kurulunca belirlenir.
7.2 Asli üyelerin sahip oldugu bütün haklara sahiptirler. Ancak her türlü aidattan muhaftirlar.
 
Madde 8- Üyeligin sona ermesi
8.1
Üyelik
-
Gercek kissilerde ölüm yada istifayla,
-
Tüzel kisilerde tasviye , iflas islemi baslatilmasi veya istifayla sona erer.
Bundan baska üyelik, 8.3 sayili madde uyarinca dernekten ihraclada son bulur.
8.2 Denek üyeliginden istifa yoluyla ayrilma prensip olarak bir takvim yilinin sonu itibariyla mümkündür. Istifa beyani ilgili takvim yilinda 30 kasim tarihine kadar yönetim kuruluna yazili olarak yapilmalidir. Bildirim daha gec bir tarihte yapilirsa, ayrilma ancak bir sonraki takvim yilinin sonudan itibaren gecerlilik kazanir.
8.3 Dernekten ihrac karari yönetim kurulunca ve basit cogunlukla alinir. Ihrac nedenleri sunlardir:
a)
Tüzük ihlali
b)
ATDD`nin onuruna veya cikarlarina zarar vermek
c)
Birden fazla ihtara ragmen üyelik aidatini ödememek
d)
Ic tüzüge aykiri davranmak
8.3 Her üye dernegin tüzügü ve diger kurallarina uygun hareket etmek zorundadir. Bütün üyeler karsilikli saygi ve dostluk kurallarina uymakla yükümlüdürler.
 
Madde 9- Üyelik Aidati
  Üyelik aidatinin miktari genel kurul tarafindan bir yil icin belirlenir. Ancak Üyeler kendi taktiriyle daha yüksek aidat ödemekte serbesttir.
 
Madde 10 - Dernek Organlari
ATDD`nin organlari sunlardir:
a)
Genel kurul
b)
Yönetim kurulu
 
Madde 11 - Genel Kurul
11.1 Genel kurul dernegin tüm üyelerinden olusur. Yalnizca asli üyeler ve onursal üyeler oy hakkina sahiptir. Oy hakki ancak sahsen kullanilabilir. Genel kurul dernegin en üst organidir.
11.2
Genel kurulun yetkileri sunlardir:
-
Yönetim kurulunun yillik faaliyet raporunun onaylanmasi,
-
Yönetim kurulunun aklanmasi,
-
Tüzügün kabulü ve Tüzük degisiklikleri hakkinda karar verme
-
Yönetim kurulunun ve kasa denetcilerinin secilmesi
-
Dernegin feshine karar verme
-
Ic Tüzük geregi kendisine sorulan baglayici karar önergeleri hakkinda karar verme.
11.3 Olaan genel kurul yilda bir defa, toplantidan en az 30 gün önce gönderilen ve toplanti gündemini iceren yazili davet yoluyla yapilir. Davetiye, üye tarafindan yönetim kuruluna bildirilmis olan son adrese gönderilmisse, gerceklesmis sayilir. Toplanti daveti ve gündem belirlenmesi yönetim Kurulunca yapilir.
11.4 Olaganüstü genel kurul dernek baskani tarafindan ,gerek duyuldugunda, yönetim kurulunun , kasa denetcilerinin veya asil ve onursal üyeler toplamin 1/5' nin talebi üzerine belirlenmis bir gündemle toplanir. Olaganüstü genel kurul toplantisinin toplantiya davet talebinin Bildirilmesinden itibaren 6 hafta icinde gerceklesmesi gerekir .Davet süresi Ve davetin alinmasi konularinda madde 11.3 uygulanir.
11.5 Genel Kurul Kararlari basit cogunlukla alinir. Genel Kurul hazir bulunan Üyelerle her halükarda karar almaya yetkilidir.oylarin esit olmasi halinde Divan baskanin oyu sonucu belirler.
11.6 Tüzük degisikligine iliskin kararlarda hazir bulunan üyelerin ¾'ünün oyu gereklidir. Ancak 2. maddenin degisikligi icin asil ve onursal üyeleri 4/5'inin oyu gereklidir.
11.7
Genel kurul divan baskani genel kurul tarafindan basit counlukla secilir. Genel kurul divani
-
bir baskan ve
-
ayni zamanda oy saymani olan iki yazman üyeden olusur
11.8 Secilme hakkina bütün üyeler sahiptir
11.9 genel kurul 3 yil icinde iki denetcisi secer. Bunlar yönetim kuruluna üye olamazlar.yeniden secilmeleri olasidir.
11.10 Kasa denetcileri dernek kasasini defterler ve belgeler de dahil olmak üzere faaliyet yilinda asgari bir kez nitelik (harcamalarla ilgili yönetim kurulu kararlari yönünden) ve nicelik bakimindan kontrol etmek ve yönetim kuruluna yazili bir rapor sunmak zorundadir.kasa denetcileri genel kurula bir denetleme raporu sunar ve hesaplarin dogru olmasi halinde ,sayman ve diger yönetim kurulu üyelerinin aklanmalarini önerirler.
11.11 Genel kurul ve yönetim kurulu kararlari hakkinda yer, zaman ve oylama sonucunu iceren birer tutanak tutulur. Bu tutanaklar, dernek baskani veya divan baskani ve belirlenecek yazmanlar tarafindan imzalanir.
 
Madde 12-Yönetim Kurulu
12.1 Yönetim Kurulu su kisilerden olusur
a)
Baskan
b)
Baskan yardimcisi
c)
Sayman
d)
Sayman yardimcisi
e)
Yazman
f)
Yazman yardimcisi
  Baskan ve yardimcisi dernegi mahkemelerde ve mahkeme disinda birlikte temsil ederler. Onlar medeni kanunda ön görülen idari yönetim kurulunu olustururlar.
12.2 Yönetim kurulu dernegin sürekli ilerini yürütür ve dernek maliyesini yönetir
12.3 Dernek baskani dernegi tüzük hükümlerine göre yönetir. Yönetim kurulunun güncel islerini yürütür, yönetim kurulunu ve genel kurulu toplantiya cagirir. Kendisinin engelli oldugu durumlarda bu görevleri baskan yardimcisi yapar.
12.4 Yönetim kurulu asli ve destekleyici üyelerin olusturdugu genel kurul tarafindan gizli oyla ve üc yilligina secilir. Her üye oy pusulasinda en cok yönetim kurulu üye sayisi kadar adayi isaretliyebilir. Sayida adayin isaretlenmesi oy pusulasini gecersiz kilar. Bütün adaylar secime bireysel olarak katilirlar. Yönetim kurulu üyeleri ( 7) alinan oy sayilarina göre belirlenir. Aldiklari oy sayisi bakimindan siralamada yönetim kurulu üyelerinden sonraki ilk üc aday yedek üye olur.
12.5 Baskan, yardimcisi ve sayman, yönetim kurulunca kendi üyeleri arasindan basit cogunlukla ve üc tam takvim yili icin secilir. Yeniden secilmeleri mümkündür.
12.6 Bir yönetim kurulu üyesinin senesinden önce görevinden ayrilmasi haricinde, diger üyeler, ayrilan üyenin geriye kalan görev süresiyle sinirli olmak üzere yeni bir üye secmeye yetkilidir.
12.7 Yönetim kurulu karar yeter sayisi icin basit üye cogunlugunun bulunmasi gerekir. Yönetim kurulu kararlari toplantida bulunan üyelerin basit cogunlugu ile aiinir.Oylarin esit olmasi halinde ilgili gündem maddesi karar alinmaksizin bir sonraki toplantiya eertelenir ve orada yeniden oylanir. Oy esitliginin devam etmesi durumunda baskanin oyu sonucu belirler. Alinan kararlar tutanaga gecirilerek hazir bulunan üyeler ve yazmanlar tarafindan imzalanir.
12.8 Yönetim kurulu, baskan yada yardimcisi tarafindan toplantiya cagrilir. Kasa denetcileride ayni sekilde davet edilir.
12.9 Yönetim kurulu prensip olarak ayda bir kez toplanir. Bir engel olmakiizin üst üste üc kez olan yönetim kurulu toplantisina katilmayan üye istifa etmis sayilir.
12.10 Yönetim kurulu calismalarini fahri olarak yürütür.
 
Madde 13 - Kasa Denetcileri
13.1 Genel kurul, ATDD`nin asli üyeleri arasindan, gizli oyla ve üc yillgina iki kasa denetcisi secer. Kimin denetici secildigi aldiklari oy sayisina göre belirlenir.
13.2 Kasa denetcileri yönetim kurulunun calismalarini, yil sonu bilancosunu ve yillik faaliyet raporunu denetliyerek, bu konuda genel kurula rapor sunmakla görevlidirler.
13.3 Kasa denetcileri gerekli hallerde yönetim kurulu vasitasiyla genel kurulu olaganüstü toplantya cagirabilirler
13.4 Kasa denetcilerinin yeniden secilmeleri sinirsiz kez olasidir.
 
Madde 14 -Dernegin Feshi
14.1 Dernein amacina tam anlamiyla erismesi veya amacinin gerceklesmesinin imkansiz hale gelmesi durumunda dernek feshedilir. feshi karari icin, bu amacla toplanmis olan genel kurulda asli ve onursal üyeler toplaminin en az 3/4` ünün bulunmasi, ayrica hazir bulunan bu asil ve onursal üyeler toplaminin ¾`ünün dernegin feshi yönünde oy kullanmasi zorunludur. Toplantiya asil ve onursal üye toplaminin ¾`ünden daha az üye katilirsa , en erken 8 hafta sonra toplanacak yeni genel kurul, temsil edilen oy sayisini dikkate almaksizin hazir bulunan üyelerin ¾`ü tarafindan dernegin feshine karar verilebilir. Bu hususa davetiyede acikca isaret edilmis olmasi gerekir.
14.2 Dernegin feshi, ortadan kaldirilmasi veya amacinin yok olmasi durumunda dernek varliklari yalnizca ve dogrudan doruya kamu yararina ve türklere yönelik olarak kullanilmak kaydiyla dernek merkezinin bulundugu yerdeki Arbeiterwohlfahrt kurumuna devredilir.
 
Madde 15 - Son Hükümler
  Bu tüzük dernegin Gütersloh mahkemesindeki dernekler siciline kaydedilmesiyle yürürlük kazanir. Dernegi temsile yetkili yönetim kurulu, dernegin usülüne uygun olarak tescili ve maliye dairesinin kamu yararina uygunluk belgesi verilebilmesi icin gereken bütün kosullari yerine getirmeye yetkilidir.